REFERENCJA PROJEKTU – SOLAR TRACKER

Hybird Słoneczna Elektrownia Rybacka
● Moc zainstalowana: 40MWp
● Kategoria produktu: Poziome urządzenie śledzące jednoosiowe
● Kategoria produktu: Hubei
● Czas budowy: marzec 2017
● Rodzaj gruntu: Staw
● Prześwit: minimum 3,0 m

9
10
11

Czas publikacji: 08.10.-2021