REFERENCJA PROJEKTU – SOLAR TRACKER

5
7
8
6

● Moc zainstalowana: 230 kWp.
● Kategoria produktu: Śledzenie dwuosiowe.
● Miejsce realizacji projektu: Japonia.
● Czas budowy: sierpień 2017.
● Prześwit: minimum 1,0m.


Czas publikacji: 26 września-2021