REFERENCJA PROJEKTU PŁYWAJĄCEGO

xmjp42

Pływający projekt na Węgrzech
● Moc zainstalowana: 5MWp
● Kategoria produktu: Pływający uchwyt
● Czas budowy: sierpień 2017


Czas publikacji: 10 grudnia-2021